Aplikácie

Odsávanie recyklačných prevádzok

Odsávanie recyklačných prevádzok

Riešime problematiku odsávanie recyklačných prevádzok. Recyklácia materiálu je proces nakladania s odpadom, ktorý vedie k jeho opätovnému využitiu. V procese recyklácie je vždy vstupný materiál technologicky delený na nepoužiteľný odpad a výstupné surovinu, ktorá slúži pre následné cyklické spracovanie. Veľké množstvo prachu sprevádza prakticky celý proces recyklácie, a to od príjmu materiálu až po balenie výstupného produktu.

Odsávanie recyklačných prevádzok

Ako sa odlišuje odsávanie recyklácie od iných prevádzok?


Odsávanie recyklačných prevádzok je veľmi špecifické nehomogenitou odsávaného prachu. Príklad uvedieme pre odsávanie recyklácie komunálneho odpadu. Komunálny odpad sa líši v závislosti na trendoch a ročných obdobiach. Cez zimné obdobie je súčasťou komunálneho odpadu veľké množstvo popola, cez letné obdobie sa popol v odpade nevyskytuje. Odsávací systém preto musí byť nastaviteľný a regulovateľný pre najrôznejšie prevádzkové stavy recyklačné linky. Súčasťou odsávaného prachu sa do odsávacieho systému dostávajú aj igelitové vrecká a iné ľahké frakcie papierových obalov a fólií. Nasávanej igelity pôsobí problémy vo filtračných jednotkách, kde majú tendenciu přicpávat priestor medzi filtračnými hadicami a pri regenerácii zanášaniu výsypku filtra. Igelitu, papiere a fólie majú extrémnu tendenciu tvoriť klenby vo výsypkách filtračných jednotiek a tým potom dochádza k zahlteniu filtračné jednotky odpadom. Ako opatrenie proti vniknutiu fóliou a sáčkov do filtra inštalujeme pred filtračnú jednotku rotačné separátory, ktoré zabezpečia oddelenie týchto častíc z odsávanej vzdušniny. Sáčky a fólie potom končia pod rotačným separátorom kde sú odvádzané do lisu či kontajnera a do filtračnej jednotky pokračujú iba prachové častice.

Recyklačný prevádzky

Na čo si dávať pozor pri odsávaní recyklačných prevádzok?


Najdôležitejšie je pred realizáciou odsávanie linku dôkladne pochopiť. Prediskutovať funkciu každého stroja a navrhnúť pre neho správny odsávacie prípravok a odsávací výkon. Nesmie sa na nič zabudnúť, a to od príjmu materiálu, plniacich miest, presypov pásových dopravníkov, drvičov, triedičov, granulátorov. Každá technologická časť musí byť odsávaná vlastným, špecifickým spôsobom, aby nedošlo k odsávaniu produktu miesto nežiaduceho prachu. Aj jedno nevhodne navrhnuté či zle zregulovanie odsávacie miesto môže znamenať významnú stratu výsledného produktu.

Nesmie sa zabudnúť na prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. Tým, že nie je možné presne definovať vstupný materiál, je nutné predpokladať, že môže dochádzať o odsávanie explozního materiálu a tomuto stavu prispôsobiť celú technológiu.

Nesmie sa zabudnúť na vlhkosť odsávaného média. Hlavne v zimnom období môže dochádzať vo vnútri potrubných rozvodov a filtračným zariadení ku kondenzácii vlhkého vzduchu na stenách filtra a výsypky. Kondenzát spôsobuje primŕzaniu líšt rotačného podávača a materiálu vnútri výsypky. Pre zamedzenie kondenzácie je nutné filtračný systém a odsávacie potrubie tepelne izolovať a výsypku vybaviť vyhrievaním.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Ak riešite projekciu, výstavbu či optimalizáciu recyklačného prevádzky, budeme s Vami radi spolupracovať na dodávkach kvalitné a spoľahliví technológie odprášenie. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.