Aplikácie

Odsávanie pri rezaní hliníka

Odsávanie pri rezaní hliníka

Pri rezaní hliníka pílovými kotúčmi je produkované veľké množstvo hliníkových pilín. U výkonných rezacích automatov je objem hliníkových pilín natoľko veľký, že nie je možné z dôvodu efektívnej výroby tieto piliny zo stroja odoberať manuálne a ich odber je riešený pomocou odsávacích systémov. Odsávací systém zabezpečuje trvalý ťah v odsávacom potrubí tak, aby nedochádzalo k usadzovaniu hliníkových pilín vnútri stroja a v odsávacom potrubí. Filtračný systém je vybavený veľkou odlučovacie komorou, ktoré plnia funkciu medzizásobníka odsatých pilín.

Odsávací systém je konštruovaný tak, aby bol odolný voči účinkom odsaté chladiacej emulzie. Výstup prefiltrovaného vzduchu odporúčame viesť mimo priestoru výrobnej haly, ale pri použití sekundárneho stupňa filtrácie je možné prefiltrovanú vzdušninu vracať späť do priestoru haly. Odsávacie potrubie musí byť hladké, spájané prírubami tak, aby nedochádzalo k zachytávaniu pilín o ostré hroty nitov či samorezných skrutiek.
Hliníkové piliny a ich charakteristika

Hliníkové piliny a ich charakteristika


Síce sa jedná a hliníkový materiál, ako prach je vysoko explóznou, ale pri rezaní hliníkového materiálu je množstvo uvoľneného hliníkového prachu len nepatrné množstvo a zvyšok objemu odsatého odpadu tvorí rozmerné hliníkové špony. Odsávací systém z tohto dôvodu nie je nutné riešiť v prevedení pre odsávanie explóznou prachov. Zachytená zmes pilín netvoria sa vzduchom explóznou zmes. Hliníkové piliny sa majú tendenciu pri vzájomnom dotyku zhlukovať a tvoriť klenby. Separovaný odpad je veľmi objemný a nízkou mernou hmotnosťou. Pre zhutnenie pilín je možné pod filtračnú jednotku inštalovať briketovací lis, ktorý objemné piliny stlačí do zhutnených hliníkových brikiet.

odsávanie rezanie hliníkových profilov

Filtračná jednotka pre odsávanie rezanie hliníkových profilov


Filtračná jednotka je vybavená rozmernú predodlučovače komorou s objemom 0,7 až 1,5 m3 v závislosti na odsávacom výkonu a predpokladu množstvo odsávaných pilín. Filtračné zariadenie je vybavené dvoma filtračnými stupňami. Prvý filtračný stupeň Filtračný materiál sú hladké textilné filtračné hadice, alebo filtračné multikapsa. Druhý filtračný stupeň tvorí HEPA filtru ktorý slúži pre zachytenie olejových častíc z odsaté chladiacej emulzie. Prvý stupeň filtrácie je vybavený regeneráciou pomocou vibračného motora. Filtračná jednotka je vybavená integrovaným odsávacím ventilátorom. Výkon ventilátora je ovládaný v režime štart a stop. Ovládanie odsávacie jednotky je elektrickou väzbou spojené s deliacim automatom.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Ak riešite obstaranie automatu na rezanie hliníkových profilov, radi Vám ponúkneme naše skúsenosti z realizácií odsávanie hliníkových pilín, projektovú dokumentáciu či realizáciu odsávacieho systému s využitím našich vlastných filtračných jednotiek. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.