Aplikácie

Odsávanie pri brúsenie a leštenie

Odsávanie pri brúsenie a leštenie

Odsávanie brúsneho prachu patrí medzi najčastejšie aplikácie systému odsávania a filtrácie vzduchu. Brúsenie výrobkov je súčasťou väčšiny výrobných prevádzok, a to nielen v strojárstve. V strojárstve a automotive najčastejšie aplikujeme odsávanie brusiarní kovových výrobkov, kedy sú obrusované zvary pred lakovaním. Brúsenie nemusí byť iba suchý proces, kde odsávame suché častice prachu, ale u CNC obrábanie je často používané brúsenie s využitím chladiacej emulzie.

Vo výrobe stavebných prvkov dochádza k zabrusovanie dosadacích plôch tehál a ďalších mnoho aplikácií. Pre všetky procesy suchého brúsenia je typické, že odbrúsenie materiál sa z veľkej časti šíri do pracovného priestoru brusiarne. Účinný systém odsávania zabezpečuje odťah prachových častíc do filtračnej jednotky, a ochranu zdravia pracovníkov.
odsávanie brusiarní

Odsávanie brusiarní


Pri návrhu systému odsávania brusiarní sa vždy snažíme pochopiť sortiment klienta a rozmerové rozloženie brusiarne. Jednotlivé pracoviská brusiarne sa spravidla líšia veľkosťou pracovného priestoru a je potrebné stanoviť správne množstvá odsávaného vzduchu pre jednotlivé pracoviská. Ideálnym riešením pre menšie brúsiace priestory je použitie odsávaných brúsiacich stolov, ktoré zaisťujú odťah prachu smerom dole do pracovnej dosky stola a zároveň do zadnej dosky stola, smerom od brusičov. Jednotlivé brousící stoly sú potom napojené na centrálny odsávací systém as pripojením do filtračnej jednotky. Väčšia brousící priestory či brúsne kabíny je ideálny riešiť pomocou odsávanie z podlahy s prívodom prefiltrovaného vzduchu v hornej časti kabíny. Prachové častice nielen, že gravitáciou samovoľne padajú k podlahe, ale odsávaním z podlahy dochádza k veľmi rýchlemu a efektívnemu čistenie vzduchu v brúsiacim priestore. Ak nie je možné inštalovať odsávacie kanály do podlahy, je možné inštalovať odsávacie digestory na obvodové steny brúsiaceho priestoru. Filtračné jednotky používame buď patrónové, alebo textilné, vždy vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Medzi patrónové a textilné filtračné jednotkou volíme v závislosti od využívania brusiarne a priestorových možnostiach. Patrónové filtre sú investične menej nákladné, ale je potrebná častejšia výmena filtračného média v perióde cca 1x za 5000 prevádzkových hodín. Textilné filtre sú investične nákladnejšie, zato majú nižšie prevádzkové náklady vďaka dlhšej životnosti filtračných vreciek.

odsávanie leštičiek

Odsávanie leštičiek


Odsávanie leštičiek či leštiacich kotúčov pripájame k odsávaciemu nástavcami. Leštiace stroje sú väčšinou vybavené vlastnými odsávacími zákryty s definovaným pripájacím priemerom. Často sa nám stáva, že odsávacie zákryty u leštičiek sú nevhodne riešené a pre odsávací výkon poddimenzované. Z tohto dôvodu navrhujeme vlastné odsávacie zákryty. Prach odsávaný od leštenie kovov obsahuje zvyšky leštiace pasty a kúskov textilných vlákien leštiacich kotúčov. Je pravidlom, že je tento prach charakterizovaný ako explóznou. Odsávanie u leštíren riešime v prevedení pre odsávanie explóznou prachov. Potrubné vedenie musí byť vo vnútornom priestore hladké, bez ostrých hrotov nitov či samorezných skrutiek, aby nedochádzalo k zachytávaniu vlákien leštiacich kotúčov vnútri v potrubí. Filtračná jednotka musí byť vybavená prvkami ochrany proti prípadnej explózii. Prefiltrovaný vzduch je možno s použitím sekundárneho stupňa filtrácie vracať späť do priestoru haly.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Ak plánujete realizáciu brusiarne, leštia brúsiaci kabíny či lokálneho brúsiaceho pracovisko, ponúkame Vám spoluprácu pri spracovaní projektovej dokumentácie, výroby technológie odsávanie a inštalačných činností. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.