Aplikácie

Odsávanie prachu v kameňolome

Odsávanie prachu v kameňolome

Odsávanie prachu v kameňolome zabezpečuje jednak ochranu životného prostredia odsávaním prachu, ale hlavne zabezpečuje čistenie jednotlivých frakcií kamennej drviny od prachových častíc. Skôr používané tlakovej zahmlievaniu vodou je síce systém účinný pre zníženie šírenia prachu do okolitého prostredia, ale prach spojený s vodnou hmlou končí späť vo štrkové drviny. Príjemcovia štrkových frakcií dnes okrem iného kontrolujú aj množstvo zvyškového prachu – Filer – v nakupované štrkové frakcii čo zvyšuje požiadavky na suché odsávanie prachu.

V kameňolomoch prebieha odprášenie nielen pripojením centrálneho odsávacieho potrubia k prírubám zákrytov, ale jednotlivé frakcie materiálu je možné zbavovať prachu prefukom pomocou samostatného ventilátora a systému trysiek a nasávacích hubíc. Takáto aplikácie možno realizovať aj u existujúcich riešení v už zabehnutých kameňolomoch. Čistenie frakcie kameniva od nežiaduceho filera prebieha pomocou inštalácie ofukových trysiek u prepadu výslednej frakcie. Hlavnými odprašovanými technológiami v kameňolome je odsávanie od drvičov, odsávanie od triedičov, odsávanie presypov pásových dopravníkov, odsávanie plniacich hubíc. Pre odsávanie a filtráciu prachu v kameňolomoch používame filtračné jednotky s regeneráciou filtračného média pomocou vysokotlakového ventilátora tak, aby nebolo nutné realizovať zdroj tlakového vzduchu pre regeneráciu. Separovaný filer je zostavou závitovkových dopravníkov transportovaný do zásobníka filera, ktorý je vybavený plniaci hubicou pre bezprašnú expedíciu filera do nákladného vozidla.
Filter pre odprášenie kameňolomu

Filter pre odprášenie kameňolomu


Filter G&G Fan BAG, je filtračné zariadenie určené na odprášenie kameňolomu, obalovnách a prevádzkach, kde nie je k dispozícii tlakový vzduch pre regeneráciu. Filter je ideálne použiť pre filtráciu suchých, nelepivých prachov. Regenerácia filtračného média je zaistená pomocou automaticky posuvného vozíka, ktorý je umiestnený na čisté strane filtra. Regeneračné vozík zaisťuje čistenie jednotlivých radov filtračných vreciek, umiestnených nad sebou. Zdrojom regeneračného vzduchu je vysokotlakový ventilátor, ktorý je umiestnený na strope filtračného zariadenia. Regenerácia prebieha online za prevádzky. Pri dosiahnutí koncovej polohy vozík pokračuje v regeneračnom cykle. Po vypnutí filtra prebehne dobeh regenerácie, kedy regeneračné vozík dokončí dva regeneračné cykly a zaparkuje do parkovacej pozície mimo oblasti filtračných elementov. Filtračnými elementy sú horiznontálně umiestnené ploché filtračné vrecká, ktoré sú vo filtračnej skrini uchytené z prednej aj zadnej strany. Tesné spojenie pri nasadení filtračné vrecká zabezpečuje pružinový zámok. Filtračné zariadenie pre odprášenie kameňolomu je vybavené predodlučovače komorou, ktorá zaisťuje rovnomerné rozloženie prúdenie vnútri filtračnej jednotky a pomere 60/40%. 60% nasávanej vzdušniny je privádzané do filtračnej skrine vo vrchnej časti filtra a 40% vzdušniny do spodnej časti filtra. V predodlučovače komore zároveň dochádza k priamemu oddeleniu hrubých častíc, ktoré padajú voľne do výsypky a neprichádza do kontaktu s filtračnými elementmi. Výhoda plochých filtračných vreciek je skvelý pomer filtračná plocha vz. veľkosť filtračné skrine.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Ak pripravujete realizáciu alebo rekonštrukciu odsávanie Filer v kameňolome, ponúkame Vám spoluprácu pri vypracovaní projektovej dokumentácie, výroby a inštalácie filtračnej technológie a kompletný realizačný servis v podobe výroby a realizácie odsávacieho potrubia i elektro pripojenie. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.