Aplikácie

Odsávanie prachu od metalizácia výrobkov

Odsávanie prachu od metalizácia výrobkov

Metalizácia znamená nanášanie vrstvy předtaveného kovu na povrch metalizovaného výrobku. Inak povedané sa teda jedná o žiarový postrek výrobku. Pre túto technológiu sa používa tiež názov šopovanie. Metalizácia sa používa ako povrchová ochrana výrobku či jeho súčasťou, kde je požadovaná zvýšená chemická odolnosť podkladového materiálu voči korózii. Metalizácia je využívaná nielen pre kovové povrchy, ale aj na nekovové výrobky ako je drevo, gumy, kože a podobne.

Pri metalizáciu je metalizačná materiál - zinok alebo hliník - natavený v metalizačná pištoľ a proti povrchu urýchľovaný pomocou tlakového vzduchu. Pri metalizáciu však neupnú na ošetrenom povrchu všetok materiál, ale iba jeho časť. Zvyšný materiál je pri metalizáciu šírený do priestoru metalizačného boxu a je potrebné ho veľmi intenzívne odsávať a vzduch filtrovať. Vzduch s časticami kovu tvorí explóznou zmes a systém odsávania a filtrácie vzduchu tak musí byť riešená v prevedení pre odsávanie explóznou prachov. Častice kovu, ktoré vstupujú do odsávacieho systému sú už opäť v pevnom skupenstve. Prachové častice zinkového či hliníkového prachu sú veľmi lepivé. Filtračné zariadenie navrhujeme s veľkou filtračnou plochou, kde filtrácia prebieha pri veľmi nízkych filtračných rýchlostiach.
metalizácia výrobkov

Filtračný systém pre metalizáciu výrobkov


Odsávanie u procesu metalizácia sa navrhuje pre vysokú intenzitu odvetrávanie metalizačného priestoru. Dôvodom je nutnosť zabezpečenia odťahu explosního prachu tak, aby vo vnútri boxu nenastala koncentrácie prachu umožňujúci výbuch. Odsávací a filtračný systém pre metalizáciu navrhujeme sa hrubostenným odsávacím potrubím Skii, vybaveným bezpečnostnou klapkou pre zamedzenie šírenia tlakovej vlny do priestoru metalizácia. Ako filtračné zariadenie odporúčame aplikovať textilný filtračnú jednotku v antistatickom prevedení s tlakovo odolnou skriňou na úroveň +40 kPa. Filtračná jednotka je vybavená odľahčovacími membránami, ktoré sa v prípade explózie roztrhnú a uvoľnia pretlak do bezpečného priestoru. Filtračné zariadenie dodávame vždy vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu tak, aby bolo filtračné zariadenie schopné pracovať nepretržite. Celý systém odsávania a filtrácie vzduchu navrhujeme, vyrábame a dodávame vždy podľa požiadaviek klienta, veľkosti šopovacího pracovisko či požiadavky výrobcu metalizačná kabíny.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Ak riešite obstaranie metalizačného pracovisko či rekonštrukciu odsávacieho systému, ponúkame Vám spoluprácu pri projektovej dokumentácii, návrhu a výrobe filtračného systému a realizáciu kompletnej technológie. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.