Aplikácie

Odsávanie pilín pri drevoobrábania

Odsávanie pilín pri drevoobrábania

Odsávanie pilín pri drevoobrábania je neoddeliteľnou súčasťou výroby akéhokoľvek dreveného výrobku. Pri spracovaní surového dreva sú piliny mokré a ťažké, a aj spôsob ich odsávanie a následného spracovania je odlišný od odsávanie suchých pilín. Vo dřevovýrobách sú často využívané ako malé mobilné odsávače pilín k jednoúčelovým drevoobrábacími strojom, tak aj systémy centrálneho odsávanie pilín. Neustále vyššiu prioritu má aj následné spracovanie pilín.

Uskladnenie pilín v sile pre potrebu vlastnej kotolne, alebo briketovania pilín za účelom ich ďalšieho predaja. Naša spoločnosť projektuje a vyrába malé mobilné odsávače pilín, transportné ventilátory, filtračné jednotky pre centrálne odsávanie pilín, silá pre uskladnenie pilín a hydraulické podlahy pre vynášanie pilín z betónových zásobníkov piliny a štiepky.
Centrálne odsávanie pilín

Centrálne odsávanie pilín


Pri návrhu centrálneho odsávanie pilín sa vždy snažíme pochopiť funkciu jednotlivých strojov a ich využitie v priebehu pracovnej doby. Požadované odsávacie výkony sú vo väčšine prípadov stanovené výrobcom drevoobrábacích strojov. Centrálne odsávacie potrubie navrhujeme pre rýchlosť prúdenia v rozsahu 18 až 23 m/s. Pri strojoch, ktoré sú vo výrobnom čase využívané menej často, inštalujeme uzatváracie klapky a posúvače, aby bolo tento stroj možné odpojiť od systému centrálneho odsávania a bol tak ušetrený odsávací výkon pre iné – aktívne využívanie stroja. Filtračné jednotky pre centrálne odsávanie vyrábame buď pretlakové, alebo podtlakové. Pretlakové filtre používame v prípadoch, keď centrálne odsávanie obsahuje viac odsávacích vetiev rozdielnych dĺžok a rozdielnych potrieb tlaku. U pretlakového odsávanie majú všetky odsávacie vetvy vlastný transportný ventilátor, ktorý je zaústený do filtračnej jednotky. Filtračné jednotky je miestom, kde sa pretlaky od jednotlivých ventilátora vyrovnajú, pričom každá odsávacie vetva má odlišný podtlak podľa tlakového výkonu ventilátora. Toto je základný rozdiel oproti podtlakovej filtra. U podtlakového filtra je jeden veľký centrálny ventilátor umiestnený na čisté strane filtra a zabezpečuje centrálny ťah a podtlak v odsávacom systéme pilín. Všetky odsávacie vetvy tu disponujú rovnakým podtlakom. Podtlakové systém je vhodný pre odsávanie rovnomerne rozložených drevoobrábacích strojov. Výhodou podtlakového systému je vyššia účinnosť použitého ventilátora a z toho plynúce nižšia spotreba elektrickej energie.

Lokálne odsávače pre odsávanie pilín

Lokálne odsávače pre odsávanie pilín


Pre lokálne odsávanie drevoobrábacích strojov vyrábame výkonné mobilné odsávača. Filtračné jednotky Filtračné jednotky sú v prevedení mobilných odsávačov pilín, v masívnom, priemyselnom prevedení. Odsávací transportný ventilátor je v oceľovom prevedení, dlhodobo odolávajúce účinkom abrázia odsávaných pilín a hoblín. Filtračné časť je riešená so vstupom v hornej časti filtračného vaku, čo zaisťuje ideálne podmienky pre separáciu odlučovaného prachu. Prúdom vzduchu z hornej časti smerom nadol sú prachové častice a piliny unášané smerom dole do zberného vaku. Filtračné jednotky G & G Wood BAG sú vysoko výkonnými pomocníkmi vo stolárskych dielňach, u jednoúčelových drevoobrábacích strojov. Mobilné odsávača pilín vyrábame vo variantoch s odsávacím výkonom 1800 m3/h, 3000 m3/h, 5000 m3/h a 7000 m3/h.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Ak plánujete realizáciu odsávanie pilín, a to ako mobilné, tak centrálny filtračný systém, ponúkame Vám spoluprácu v podobe konzultácií, vypracovanie projektovej dokumentácie, výroby filtračných jednotiek a samotnej realizácie. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.