Aplikácie

Odsávanie olejovej hmly a aerosólov

Odsávanie olejovej hmly a aerosólov

Odsávanie olejovej hmly je aplikácia charakteristická pre CNC obrábanie s použitím chladiacej emulzie. Pri obrábaní vysokorýchlostnými nástrojmi dochádza k uvoľňovaniu veľkého množstva tepelnej energie a z tohto dôvodu sa pre chladenie nástroja aj obrobku používa chladiace emulzie. V CNC stroji dochádza k rozstreku chladiacej emulzie do podoby aerosólu, tvoreného mikrokvapôčky chladiace emulzie. Zároveň dochádza k odparovaniu emulzie vplyvom vysokých teplôt pri obrábaní. Odparovaním emulzie vznikajú olejové výpary. Pri absencii odsávanie CNC stroja je olejové emulzie a výpary šíri do priestoru výrobnej haly skrze netesnosti v zákryte stroja.

Odsávanie olejovej hmly je možné realizovať lokálne, keď je každý CNC stroj vybavený vlastným odlučovačom olejovej hmly. Pre centrálne odsávanie olejovej hmly od skupiny strojov sú používané centrálnej odlučovače aerosólov, vybavené odsávacím ventilátorom s možnosťou riadenia odsávacieho výkonu. Pri jednotlivých odsávaných strojov inštalujeme automaticky riadené klapky, ktoré sú ovládané podľa využité CNC stroja. Odsávacie potrubie pri systéme odsávania olejovej hmly musí byť v tesnom prevedení tak, aby olejové kondenzát nepretekal skrze spoje potrubného vedenia.
Mechanické odlučovanie hmloviny

Mechanické odlučovanie hmloviny


Zariadenia sú určené na odlučovanie emulzných hmlovín vznikajúcich pri obrábaní. Princíp odlučovanie olejových kvapôčok zo vzduchu je mechanický. Zariadenie nepotrebuje žiadne jednorazové filtre.
Aerosóly sú odlučované pomocou nerezové tkaniny a odlučovacie lamely. Zariadenie je dodávané ako kompaktná jednotka s ventilátorom určená na okamžité pripojenie. Filtre dodávame s integrovaným elektrorozvádzačom pre možnosť riadenia otáčok ventilátora. Zariadenie dodávame s prevedením sania ako zľava, tak sprava. Dno je konštruované ako vodotesná olejová vaňa z nátrubkom pre pripojenie hadice odtoku separované emulzie. Všetky filtračné vložky sa dajú vyčistiť a nie je nutné použitie akýchkoľvek jednorazových náplní. Mechanické odlučovače hmloviny možno použiť u CNC obrábacích centier ako lokálne odsávanie, v brúsnych s emulzným chladením a u zostáv viac obrábacích strojov ako centrálne odsávanie.

Elektrostatické odlučovače olejovej hmloviny

Elektrostatické odlučovače olejovej hmloviny


Zariadenia sú určené na odlučovanie olejových hmlovín vznikajúcich pri obrábaní. Princíp odlučovanie olejových kvapôčok zo vzduchu je mechanický a elektrostatický. Aerosóly sú odlučované pomocou nerezové tkaniny, odlučovacie lamely a elektrostatického filtra. Zariadenie je dodávané ako kompaktná jednotka s ventilátorom určená na okamžité pripojenie. Motor je elektronicky riadený s plynulou reguláciou otáčok pre sací výkon do 1400 m³/h. Všetky filtre vrátane elektrostatického bloku sa dajú vyčistiť a nie je nutné použitie akýchkoľvek jednorazových filtrov. Elektrostatické odlučovače olejovej hmloviny je možné použiť pri všetkých obrábacích strojov, kde je využívané chladenie obrobku pomocou oleja. U CNC obrábacích centier ako lokálne odsávanie, v brúsnych s olejovým chladením, u zostavy viac obrábacích strojov ako centrálne odsávanie.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Ak plánujete realizáciu systému odsávania olejovej hmly či aerosólových výparov, ponúkame Vám spoluprácu pri návrhu systému, vypracovanie projektovej dokumentácie, výroby a realizácie všetkých komponentov vrátane elektro zapojenia a ovládanie systému. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.