Aplikácie

Odsávanie od lasera a plazmy

Odsávanie od lasera a plazmy

Odsávaním splodín pri obrábaní materiálu laserom alebo plazmou zabezpečujeme odťah a filtráciu zdraviu škodlivých látok v podobe splodín a dymov, ktoré sa pri rezaní materiálu uvoľňujú. Odsávací systém je napojený k odsávaciemu stolu a zabezpečuje odťah splodín spodkom. Pri odsávaní lasera a plazmy sú súčasťou odsávaných dymov aj prachové častice, častice deleného materiálu a iskry.

Filtračný systém vybavujeme odlučovačom iskier, ktorý znižuje riziko zahorenie filtračné jednotky. Filtračné jednotky používame buď patrónové, alebo textilné, vždy vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Pri použití sekundárneho stupňa filtrácie je možné prefiltrovanú vzdušninu ofukom od lasera či plazmy vracať späť do priestoru výrobnej haly. Zabezpečujeme odsávanie od páliacich strojov nielen kovových materiálov, ale aj od delenia plastu, kože, papiera či iných laserových gravírovacích strojov.
Odsávanie páliacich stolov

Odsávanie páliacich stolov


Laserové CNC stroje sú už od výrobcu vybavené stoly, ktoré majú pripojovacie prírubu pre odsávacie zariadenie. Tieto stoly sú rozdelené do odsávaných sekcií. Jednotlivé sekcie sú automaticky otvárajú a uzatvárané podľa pohybu páliaceho portálu. Požadovaný odsávací výkon určuje výrobca lasera alebo plazmy a pohybuje sa od 2500 m3/h do 10 000 m3/h podľa prevedenia a veľkosti páliaceho stroja. Filtračný systém riadime automatickú väzbou na páliace proces. Pred začatím pálenie sa automaticky spustí filtračný systém. Po ukončení páliaceho cyklu je automaticky filtračný systém odstavený a prebehne jeho regenerácie.

Odsávanie páliacich stolov

Komponenty pre odsávanie páliacich strojov


Filtračný systém je vybavený separátorom iskier umiestneným v odsávacom potrubí. V separátora iskier dochádza k odlúčeniu nasávaných iskier a hrubých nečistôt pred vstupom do filtračného zariadenia. Filtračné médium sú buď filtračné patróny s materiálovou úpravou odolnou proti vysokej teplote, alebo filtračné textilné hadice. Typ filtračného materiálu a konštrukciu filtra volíme podľa výhľadu prevádzkovanie filtračnej technológie a podľa priestorových možností na umiestnenie filtračné jednotky. Filtračná jednotka je vždy vybavená automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Regenerácia prebieha automaticky vo väzbe na tlakovú stratu filtra. Odsávací ventilátor je umiestnený na strane prefiltrovaného vzduchu. Tlakovú triedu ventilátora volíme podľa vzdialenosti medzi páliacim strojom a filtračným zariadením. Najčastejšie používame ventilátory s tlakom od 2500 Pa do 3500 Pa. Prefiltrovaný vzduch distribuujeme v režime leto / zima, kde v zimnom období je vzduch vrátený späť do priestoru haly, kde ich do priestoru distribuovaný pomocou sekundárneho filtra – filtračného rukávce. Cez letné obdobie je prefiltrovaná vzdušnina vydychovaná do vonkajšieho prostredia.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Ak riešite odsávanie plazmového či laserového páliaceho stroja, ponúkame Vám spoluprácu v podobe našich skúseností z realizácií opreté o portfólio vlastných filtračných jednotiek. Budeme radi, keď sa na nás obrátite.