Aplikácie

Odsávacie steny pre mokré a práškové lakovanie

Odsávacie steny pre mokré a práškové lakovanie

Lakovacie odsávacie steny sú neoddeliteľnou súčasťou mokré i práškové lakovne. Zaisťujú odsávanie prestreku farby a uvoľnených prchavých látok s priestoru lakovne čí výrobné haly. Odsávacie steny sú vybavené niekoľkými stupňami filtrácie.

Prvý stupeň filtrácie tvorí priedušné lamely, ktoré majú za úlohu zachytiť mokré kvapky farby a zabezpečiť tak ich vyschnutie. Druhý stupeň filtrácie používame filtračné rúno z netkanej filtračné buničiny, ktorá zachytáva prachové častice farby. Tretí stupeň filtrácie používame netkanú textíliu s časticami aktívneho uhlia, ktorá má za úlohu záchyt VOC látok. Malé odsávacie steny vybavujeme vlastným integrovaným odsávacím ventilátorom s pripojovací prírubou pre výduch vzduchu do vonkajšieho prostredia. Veľké lakovacej odsávacie steny, alebo ich zostavy sú spojené centrálnym potrubím a odsávajú pomocou centrálneho odsávacieho ventilátora. Vyrábame segmentové riešenie lakovacích stien, ktoré navrhujeme podľa potrieb klienta.
Náhrada vzduchu v lakovni

Náhrada vzduchu v lakovni


Vzhľadom k tomu, že odsávaná vzdušnina z odsávacie steny obsahuje prchavé látky z rozpúšťadiel farieb, je nutné výduch z odsávacie steny smerovať do vonkajšieho priestoru haly. Tento spôsob odsávania pôsobí nevyrovnanú vzduchovú bilanciu vnútri v priestore lakovne. Deficit odsatého vzduchu je potrebné nahradiť upraveným čerstvým vzduchom z vonkajšieho prostredia. Náhradu vzduchu v lakovni realizujeme pomocou vzduchotechnických prívodných jednotiek, vybavených filtráciou nasávaného vzduchu a ohrevom privádzaného vzduchu. Pri návrhu prívodné jednotky vzduchu vychádzame z požiadavky na dodržanie požadovanej teploty v lakovni. Špecifickou výbavou v odsávacom systéme lakovne je použitie rekuperačné jednotky pre spätné získavanie tepla z odsávaného vzduchu. Rekuperačné jednotky v lakovniach používame u lakovní, kde je požiadavka vy vyššiu teplotu pracovného priestoru. Dohrev privádzaného vzduchu by v tomto prípade znamenal vysoké prevádzkové náklady, ktoré použitie rekuperačné jednotky znižuje.

Regulácia odsávacieho výkonu lakovacích stien

Regulácia odsávacieho výkonu lakovacích stien


Používať technológiu odsávanie bez možnosti regulácie je rovnaké, ako zaobstarať si automobil a neustále jazdiť s plne zošliapnutým pedálom bez ohľadu na rýchlosť, ktorú potrebujete ísť. Regulácia odsávacích lakovacích stien je riešená ovládaním odsávacieho ventilátoru pomocou frekvenčného meniča. Lakovník ovláda odsávací výkon manuálne podľa vlastnej potreby. Ak lakuje veľké dielce vo väčšej vzdialenosti od odsávacie steny, pridá odsávací výkon. Ak lakuje malé výrobky v blízkosti odsávacie steny, zníži si odsávací výkon na minimum. Pri spojení odsávacie steny s prívodnej vzduchotechnickú jednotkou prebieha regulácia spoločne. Pri znížení výkonu odťahu je priamo úmerne znížený výkon prívodné jednotky tak, aby boli vzduchové pomery v lakovni vyrovnané.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Ak plánujete obstaranie lakovací steny či systém odsávania celej lakovne vrátane riešenia ohrevu prívodného vzduchu, ponúkame Vám spoluprácu pri návrhu a spracovanie projektovej dokumentácie, výroby jednotlivých komponentov a kompletné realizácie. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.