Konfigurátor

Studená plazma - odstraňovanie zápachu

Studená plazma - odstraňovanie zápachu

Popis aplikácie

Zníženie zápachu z výfukových plynov priemyselných procesov

Na zníženie zápachu z výfukových plynov používame technológiu studenej plazmy, aktívneho kyslíka alebo ozónu. Spolupracujeme s výrobcom tejto technológie, spoločnosťou AEROX B.V., ktorá je absolútnou špičkou vo svojom odbore. Technológiu na odstraňovanie zápachu je možné po vhodných úpravách inštalovať na existujúce komíny. Maximálny výkon jedného modulu Aerox B.V. dokáže znížiť zápach v procesnom výfuku až do objemu odvádzaného vzduchu Q = 200 000 m3/h. Predpokladom inštalácie dezodorizačnej jednotky je požadovaná čistota odpadového vzduchu, ktorý musí byť bez prachových častíc. Ako predbežný krok pred inštaláciou jednotky studenej plazmy použijeme mokrý alebo suchý filtračný systém. Vyrábame a dodávame mokrú filtráciu vrátane technológie odstraňovania odpadových kalov pre aplikácie s lepkavými alebo mastnými zvyškovými kalmi alebo pre výfuky s vysokou vlhkosťou. Najčastejšie aplikácie sú v zlievarenskej technológii, v chemickom priemysle alebo v potravinárskom priemysle. Navrhneme, naplánujeme a zrealizujeme technológiu pre vás.

Dopyt Nakonfigurovať

Separácia mokrého prachu pred studenou plazmou

Technológiu mokrého odlučovania prachu používame pri procesných výfukových plynoch z mastných, lepkavých alebo veľmi vlhkých médií a všade tam, kde nie je možné použiť suché filtračné jednotky. Mokré odlučovanie je vhodné aj na odstraňovanie prachu v technológiách s nebezpečenstvom výbuchu plynov alebo prachu. Navrhujeme a vyrábame technológie mokrej separácie vrátane kalového hospodárstva. Dosahujeme čistotu výstupného plynu v rozsahu 0,5 - 2 mg/m3, v najťažších prípadoch až do 10 mg/m3 TZL

Suché látkové filtre pred studenou plazmou

Ponúkame komplexné riešenie cez návrh, výrobu až po realizáciu

Vyrábame suché látkové filtre vrátane súvisiacich periférií vrátane komunikácie s technológiou studenej plazmy. Dodávame technológiu od odsávacieho zariadenia až po výfukový komín. Vyrábame a inštalujeme elektrické rozvádzače na ovládanie celej technológie vrátane monitorovania účinnosti a diaľkovej správy. Medzi naše realizácie patria systémy suchej filtrácie vzduchu využívajúce technológiu AEROX s výkonom viac ako 200 000 m3/h so zvyškovým únikom TZL hlboko pod 1 mg/m3.

Hľadáme globálnych obchodných partnerov: pridajte sa k nám a rozšírte svoje podnikanie na medzinárodnej úrovni

V dnešnom prepojenom svete je to neustále hľadanie nových trhov a príležitostí na rast a expanziu. Preto oslovujeme potenciálnych obchodných partnerov na celom svete, ktorí majú záujem o spoluprácu v rámci našej vzájomne prosperujúcej spolupráce.

Kontaktný formulár
Mapa evropy
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.