Konfigurátor
Aplikácie

Optimalizácia a regenerácia keramických filtrov spalín

Optimalizácia a regenerácia keramických filtrov spalín

Popis aplikácie

V spolupráci s partnerom projektu - VUT

Odprášenie a filtrácia spalín z kotla na uhlie alebo biomasu je veľmi dôležitou témou vzhľadom na stále prísnejšie požiadavky na vypúšťanie tuhých znečisťujúcich látok (PM) do ovzdušia. Väčšina prevádzkovaných kotlov na biomasu, väčšinou staršieho dátumu výroby, je vybavená len cyklónovými odlučovačmi alebo multicyklónmi. Tieto technológie nedosahujú požadovanú účinnosť odstraňovania popola a kotly prekračujú povolené emisie VOC. Odstraňovanie prachu z kotlov na biomasu je špecifické vysokým výskytom popola vo forme nespálených častíc pilín, kôry alebo drevnej štiepky. Odprášenie veľkých kotlov na drevnú štiepku sa prednostne rieši elektrostatickými odlučovačmi. V prípade menších kotlov s výkonom od 300 kW do približne 2 MW je nákup elektrostatického odlučovača nákladný, a preto sa odprášenie rieši mechanickými filtrami. Mechanické tkaninové filtre sú však na odprášenie kotlov na biomasu úplne nevhodné, pretože sú veľmi náchylné na spálenie filtračného média, a to aj napriek použitiu špeciálnych vysokoteplotných tkanín. Cieľom projektu je vyvinúť a optimalizovať filtračné jednotky na odprášenie spalín pomocou keramických filtračných tyčí. Tie sú na rozdiel od tkaninových médií odolné voči horeniu a schopné prevádzky až do 900 °C. V reálnych aplikáciách však stále pretrvávajú problémy. Predovšetkým nájdenie optimálnej plochy filtra, regenerácia zaneseného filtra počas prevádzky, usporiadanie filtračných elementov, možnosť servisu bez odstavenia kotla, doladenie systému automatického odstraňovania popola atď. Vďaka optimalizácii je možné vysokoteplotnú filtráciu ďalej rozšíriť na ďalšie aplikácie, ako je odprášenie spalín v spaľovniach nebezpečných odpadov, filtrácia zo sklárskych a cementárskych pecí, odprášenie v peciach na pálenie tehál alebo tavenie železných a neželezných kovov a ďalšie špeciálne aplikácie. Vznikne tak jedinečná technológia s kapacitou odsávania až 16 000 m3/h, ktorá nemá v oblasti vysokoteplotnej filtrácie obdobu. 

Dopyt Nakonfigurovať
Späť na aplikácie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.