Konfigurátor

Odsávanie hliníkového prachu

Odsávanie hliníkového prachu

Popis aplikácie

PROBLÉMY PROCESU EXTRAKCIE HLINÍKOVÉHO PRACHU

Hliníkový prach vznikajúci pri brúsení alebo leštení hliníkových profilov tvorí so vzduchom vysoko výbušnú zmes. Hliníkový prach je nebezpečný nielen vo vzduchu, ale aj v priestore výrobného stroja alebo brúsky, kde môže byť veľmi nebezpečný.

 

Odsávanie hliníkového prachu má v odsávacích systémoch pevné pravidlá. Tieto pravidlá sú stanovené v európskych smerniciach ATEX. Tieto smernice sú právnymi predpismi o navrhovaní, predaji a prevádzke zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.  Pri odsávaní výbušného hliníkového prachu sa musí dodržiavať minimálna predpísaná rýchlosť v odsávacom potrubí, aby sa zabránilo tvorbe usadenín v odsávacom potrubí. Filtračný systém musí byť vybavený bezpečnostnými prvkami na ochranu proti výbuchu. Odsávacie potrubie musí byť vybavené ochranou proti šíreniu tlakovej vlny do zdrojov odsávania. Celá zostava musí byť tlakovo odolná, aby prípadný výbuch vo filtračnej jednotke nepoškodil jednotlivé časti.

Dopyt Nakonfigurovať

Obmedzená regulácia výkonu

Veľkosť filtračných jednotiek navrhujeme a vyrábame podľa potreby odsávacieho výkonu pre dané stroje. Vždy sa snažíme pochopiť vzájomnú súčinnosť jednotlivých strojov, ak je k odsávaciemu systému pripojených viac strojov. Vzhľadom na minimálnu rýchlosť stanovenú smernicou ATEX nie je možné regulovať odsávací výkon podľa počtu aktívne používaných strojov pomocou centrálneho odsávacieho kanála. Tým by sa znížila rýchlosť v odsávacom potrubí a systém by sa stal nedostatočným. Existuje však riešenie.

Naše hliníkové jednotky na odsávanie prachu

Naše filtračné jednotky na odsávanie hliníkového prachu sú vybavené plochými filtračnými hadicami z antistatického materiálu. Tlaková odolnosť puzdra filtračnej jednotky je overená na 40 kPa. Filtračné jednotky na odsávanie hliníkového prachu vybavujeme odľahčovacími membránami s uvoľňovacím tlakom 10 kPa. Pri inštalácii filtračných jednotiek filtrujúcich výbušný prach vo vnútri pracovnej haly sú praskajúce membrány doplnené o zhášacie koše. Filtračné jednotky sú vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu, riadenou podľa tlakovej straty filtra. Vypúšťanie a zber odpadu sú navrhnuté podľa požiadaviek zákazníka a predpokladaného množstva odlučovaného prachu.

Hľadáme globálnych obchodných partnerov: pridajte sa k nám a rozšírte svoje podnikanie na medzinárodnej úrovni

V dnešnom prepojenom svete je to neustále hľadanie nových trhov a príležitostí na rast a expanziu. Preto oslovujeme potenciálnych obchodných partnerov na celom svete, ktorí majú záujem o spoluprácu v rámci našej vzájomne prosperujúcej spolupráce.

Kontaktný formulár
Mapa evropy
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.