Konfigurátor
Aplikácie

Filtrácia spalín z kotlov na biomasu

Filtrácia spalín z kotlov na biomasu

Popis aplikácie

PROBLÉMY PROCESU FILTRÁCIE SPALÍN KOTLOV NA BIOMASU

Odprášenie a filtrácia spalín z kotla na uhlie alebo biomasu je veľmi dôležitou témou vzhľadom na stále prísnejšie požiadavky na vypúšťanie tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia. Väčšina prevádzkovaných kotlov na biomasu, väčšinou staršieho dátumu výroby, je vybavená len cyklónovými odlučovačmi alebo multicyklónmi. Tieto technológie zachytávania popola zo spalín nedosahujú požadovanú účinnosť odlučovania a kotly prekračujú povolené emisie TZL. Odprašovanie spalín z kotlov na biomasu je špecifické vysokým výskytom sadzí vo forme nespálených častíc pilín, kôry alebo drevnej štiepky.

 

Odprášenie veľkých kotlov na drevnú štiepku sa prednostne rieši elektrostatickými filtrami, pri menších kotloch s výkonom od 300 kW do približne 2 MW je obstaranie elektrostatického filtra nákladné, a preto sa odprášenie rieši mechanickými filtrami. Mechanické tkaninové filtre však po predchádzajúcich aplikáciách na odprášenie kotlov na biomasu úplne neprichádzajú do úvahy, pretože sú veľmi náchylné na spálenie filtračného média, a to aj napriek použitiu špeciálnych vysokoteplotných tkanín. Na odprášenie menších kotlov na biomasu vyrábame a inštalujeme filtračné jednotky s keramickými filtračnými médiami. Tieto filtre G&G Ceramic JET sú odolné voči plameňom s odolnosťou až do 900 °C.

Dopyt Nakonfigurovať
Späť na aplikácie

Odprášenie kotlov s keramickými filtrami

Na dosiahnutie hodnoty zvyškového úniku 0,2 - 2 mg/m3

Filtre spalín G&G Ceramic JET sú určené na odstraňovanie spalín vznikajúcich pri spaľovaní tuhých palív v spaľovacích zdrojoch. Vďaka svojej konštrukcii sa filtračné jednotky používajú na odprášenie kotlov na biomasu. Základnou charakteristikou filtračných zariadení je ich odolnosť voči horúcim časticiam a zvyškom nespáleného paliva, ktoré sa vyskytujú v spalinách zo spaľovania biomasy. Spaliny vstupujúce do filtračného zariadenia sú pomocou vnútornej prepážky usmerňované do spodnej časti filtračného zariadenia tak, aby sa kryt filtračného zariadenia rovnomerne ohrieval. Spaliny prechádzajú smerom nahor cez filtračné médium do čistej filtračnej komory a potom cez výstupný otvor do ventilátora spalín.

Vysoká odolnosť voči poškodeniu ohňom

Filtračné jednotky sú vybavené filtračným médiom odolným voči vysokým teplotám - keramickými tyčinkami. Tieto keramické tyče sú odolné voči plameňom. Filtračnú jednotku možno bezpečne umiestniť aj v kotolni.

Hľadáme globálnych obchodných partnerov: pridajte sa k nám a rozšírte svoje podnikanie na medzinárodnej úrovni

V dnešnom prepojenom svete je to neustále hľadanie nových trhov a príležitostí na rast a expanziu. Preto oslovujeme potenciálnych obchodných partnerov na celom svete, ktorí majú záujem o spoluprácu v rámci našej vzájomne prosperujúcej spolupráce.

Kontaktný formulár SK
Mapa evropy
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.